Team

Orion groepsfoto
Johan Van Ommen

Dr. Johan Van Ommen

Dierenarts

Johan van Ommen studeerde in 1991 als dierenarts af aan de RUG. Sindsdien heeft hij zich via tal van buitenlandse bijscholingen bekwaamd binnen de orthopedische-, neurologische- en weke delen chirurgie. Sinds 1991 was hij werkzaam in Dierenartsenpraktijk Het Ganzenpad.
Vanaf 2009 heeft hij deze dierenartsenpraktijk overgenomen en omgedoopt tot Dierenkliniek Orion. Deze dierenartsenpraktijk heeft sindsdien zich volledig ingezet op de ontwikkeling van de vakgebieden orthopedie, neurologie, medische beeldvorming en chirurgie. Daardoor kwam er in 2012 eerst de MRI scanner en in 2014 de CT scanner.
Johan is de zaakvoerder van Dierenkliniek Orion en legt zich toe op de chirurgie. Daarnaast is hij co-founder en medisch directeur van Nesto. 

EXPERTISE

 • Beeldvorming
 • Endoscopie/Arthroscopie
 • Neurochirurgie
 • Orthopedie
 • Weke delen chirurgie
 
linkedin
DA Kenny Bossens Dipl. ECVN

DA Kenny Bossens Dipl. ECVN

Dierenarts

Kenny Bossens behaalde in 2010 zijn diploma Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Van 2011 tot 2016 verdiepte hij zich in de neurologie aan de faculteit in Merelbeke. Eerst als praktijkassistent neurologie, daarna rondde hij een roterend internship af en deed hij een residency op de dienst neurologie. Sinds eind 2018 heeft hij ook de titel van Europees specialist in de neurologie behaald (Diplomate ECVN).

EXPERTISE

 • Beeldvorming
 • Neurologie/neurochirurgie
 • Elektrofysiologie
 
linkedin
DA Britt Vanmal

DA Britt Vanmal CSAVP

Hoofddierenarts

Britt Vanmal behaalde in 2014 haar diploma diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Direct na haar studie startte ze een roterend internship aan de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke. Vanaf 1 oktober 2015 versterkt Britt het Orion-team. Binnen Dierenkliniek Orion legt Britt zich toe op de interne geneeskunde. Hiervoor volgde zij een Certificate Program aan de European School for Advanced Veterinary Studies. In 2022 heeft zij de titel behaald als specialist interne geneeskunde (DVM-CSAVP). Momenteel volgt ze nog bijkomstige opleidingen aan Veterinary Cytology Schoolhouse en cursussen beeldvorming (endoscopie, US, CT) van ESAVS. Tot slot is Da. Vanmal oprichter en coördinator van het roterend internship binnen Dierenkliniek Orion. Dit is een extra intens opleidingsjaar om pas afgestudeerde dierenartsen op te leiden en klaar te maken voor hun verdere carrière.

EXPERTISE

 • Beeldvorming
 • Endoscopie
 • Interne geneeskunde
 • Critical care
 
 
linkedin
DA Christophe Verr

DA Christophe Verroken CSAVP

Dierenarts

Christophe Verroken behaalde zijn diploma diergeneeskunde in 2016 aan de universiteit van Gent. Sinds 2018 versterkt Christophe het Orion-team. Binnen Dierenkliniek Orion legt hij zich voornamelijk toe op de orthopedie. Hij volgde alle cursussen van Orthopaedics aan de European school for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) en heeft in 2022 met succes de titel specialist in de Orthopedie behaald (DVM-CSAVP). Daarnaast behaalde hij eveneens het Certificate PennHip (beoordelen van heupen). Sinds november 2020 volgt Christophe ook de Soft Tissue Surgery courses aan de ESAVS en Fracture management aan de AO Vet.

EXPERTISE

 • Beeldvorming
 • Orthopedie
 • Weke delen chirurgie
 
 
DA Sanne Thijs

DA Sanne Thijs CSAVP

Dierenarts

Sanne Thijs behaalde in 2013 haar diploma diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Direct na het afstuderen startte ze haar loopbaan binnen een kliniek waar ze 7 jaar ervaring heeft opgedaan in de eerstelijns diergeneeskunde. Door het volgen van verscheidene bijscholingen heeft ze zich ondertussen kunnen toeleggen op de algemene chirurgie, endoscopie en laparoscopie. Sinds juni 2020 versterkt ze het team van Dierenkliniek Orion om zich hier verder in te specialiseren. Daarnaast startte Sanne vanaf september 2020 ook haar Certificate Program Soft tissue Surgery aan de European School for Advanced Veterinary Studies, waarvoor ze in 2023 haar diploma behaalde (DVM-CSAVP). 

EXPERTISE

 • Beeldvorming
 • Endoscopie
 • Laparoscopie
 • Weke delen chirurgie
 
 
 

DA Ilke Alaerts

Dierenarts / Fysiotherapeut

Ilke Alaerts behaalde in 2005 haar diploma diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Al snel groeide haar interesse binnen de diergeneeskunde naar alles wat met sport- en revalidatiewetenschappen te maken heeft. Ze heeft haar kennis door de jaren heen in dit vakgebied uitgebreid aan de European School for Advanced Veterinary studies en aan het Canine Rehabilitation Institute. Sinds 2014 maakt ze deel uit van het team van het Waterhof (een revalidatiecentrum voor dieren) en sinds februari 2021 ook van het Orion-team. Ze legt zich voornamelijk toe op het diagnosticeren en behandelen van sportblessures, maar ook op het revalideren van orthopedische, neurologische en andere patiënten met bewegingsproblemen.

EXPERTISE

 • Fysiotherapie/revalidatie
 • Sportgeneeskunde
 
 
DA Justine De Pre

DA Justine De Prez

Dierenarts

Justine behaalde in 2018 haar diploma Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent. Na het afstuderen werkte Justine bijna 3 jaar in een grote spoed- en doorverwijskliniek in Duitsland waardoor haar interesse in de spoedgeneeskunde en interne geneeskunde alleen maar toenam.

Vanaf 2021 vervoegt ze het dierenartsenteam om zich verder in de interne geneeskunde te specialiseren.

Daarnaast startte zij in 2021 ook het Certificate Program Internal Medicine aan de European School for Advanced Veterinary Studies.

EXPERTISE:

 • Interne geneeskunde
 • Medische beeldvorming
 • Spoedgeneeskunde
 
DA Michelle Hermans Dipl. ECVN

DA Michelle Hermans Dipl. ECVN

Dierenarts

Michelle behaalde in 2017 haar diploma diergeneeskunde aan de UGent, optie Gezelschapsdieren. Na een roterend internship aan de Kliniek Kleine Huisdieren van de UGent (2017-2018), startte ze in 2018 een residency in de neurologie. In september 2021 volbracht ze na 3 jaar haar residency opleiding en is ze Board-eligible specialist in de neurologie. In februari 2023 behaalde Michelle haar examen en mag ze zich specialist in de veterinaire neurologie (Diplomate ECVN) noemen. Binnen de neurologie liggen Michelles interesses voornamelijk bij epilepsie en neuromusculaire aandoeningen. De komende jaren wil ze zich verder toespitsen op neurochirurgie.

EXPERTISE:

 • Beeldvorming

 • Neurologie

 
 
 
 
 
 
 

DA Wouter Beausaert

Dierenarts 

Wouter behaalde in 2022 zijn diploma diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Direct na het afstuderen is hij begonnen aan een internship binnen Dierenkliniek Orion om zo meer ervaring op te doen. Na het voltooien van zijn internship maakt Wouter nu officieel deel uit van ons team. Zijn interesses liggen binnen de interne- en spoedgeneeskunde. Hij wil zich in de toekomst verder gaan bijscholen in de cardiologie en gaat hiervoor binnenkort starten aan de ESAVS opleidingen. 

 
 
 
 

DA Sam Ooms

Dierenarts specialist in opleiding

Sam is afgestudeerd in de Optie Kleine Huisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde in 2020. Hierna is ze gestart aan een roterend internship aan diezelfde faculteit. Na één jaar intensieve training is ze begonnen op de dienst Anesthesie en Analgesie van de Kleine Huisdieren en was ze werkzaam als spoedarts gedurende 1 jaar. Omdat Sam haar interesse meer richting neurologie gaat, is ze in de zomer van 2022 een Specialised Traineeship Neurologie begonnen bij Dierenkliniek Orion. Vanaf september 2023 start Sam een residency neurologie. Deze opleiding is een samenwerking tussen zowel dierenkliniek Orion als de faculteit Diergeneeskunde waarbij gedurende 3 jaar Sam wordt opgeleid tot specialist in de neurologie en dit onder leiding van onze neurologen Kenny Bossens en Michelle Hermans. 

 
 
 
 
 
 
 

Intern Zoë De Bruycker

Dierenarts Intern

Zoë behaalde haar diploma diergeneeskunde in 2023 aan de Universiteit van Gent. Kort nadien is ze gestart met het internship bij Dierenkliniek Orion om haar theoretische kennis te verruimen en om zoveel mogelijk praktische ervaring op te doen. Haar interesses liggen hoofdzakelijk in de pathologie en medische beeldvorming. 

 
 
 
 
 
 

Intern Ilke van Dooren

Dierenarts Intern

Ilke behaalde haar diploma in de diergeneeskunde (optie gezelschapsdieren) in 2022 aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze een jaar gaan reizen om levens- en wildlife ervaring op te doen. Ze heeft hier veel geleerd, maar miste de kleine huisdieren en het praktijkleven. Daarom is ze in 2023 met veel enthousiasme het internship bij Dierenkliniek Orion gestart. Ze hoopt in dit jaar haar kennis en praktijkvaardigheden verder uit te breiden. Haar interesses liggen momenteel bij interne geneeskunde, chirurgie en exotische dieren. 

 
 
 
 
 

Intern Kaat Segers

Dierenarts Intern

Kaat behaalde haar diploma diergeneeskunde in 2022 aan de Universiteit van Gent. Aanvankelijk startte ze haar loopbaan aan de faculteit Diergeneeskunde met een doctoraat. Na een jaar aan haar eigen onderzoek te werken, spitste ze zich toe op de geneeskunde van de gezelschapsdieren. Ze startte een internship bij Orion waar ze zich het komende jaar verder kan ontplooien als dierenarts met een specifieke interesse voor orthopedie. 
 
 
 
 
 
Dr. Kaatje Kromhout DVM, PhD, Cert LAS, nuclearist

Dr. Kaatje Kromhout DVM, PhD, Cert LAS, nuclearist

Dierenarts

Kaatje Kromhout studeerde in 2008 als dierenarts af aan de Universiteit Gent. Aansluitend startte zij haar internship Medische Beeldvorming aan de vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde. Sinds 2009 leidt zij samen met andere seniors op de faculteit de dagelijkse onderzoeken en protocollering. Daarbij staan de residents beeldvorming onder haar supervisie tijdens hun opleiding. 

In januari 2012 ging zij bijkomend als teleradioloog bij Dierenartsenpraktijk Orion aan de slag. Begin 2016 behaalde ze de graad van doctor in de diergeneeskundige wetenschappen met haar doctoraatsonderzoek getiteld  “Comparison of magnetic resonance imaging and computed tomography for the detection of specific brain and cervical spine abnormalities in small animals”. 

Kromhout Medical Imaging groeide de voorbije 10 jaar uit tot een grote, wereldwijde speler op het vlak van veterinaire teleradiologie. Ook bij Dierenkliniek Orion komt de protocollering van MRI- en CT-onderzoeken nog steeds van haar hand.

EXPERTISE

 • Beeldvorming: (CB)CT- en MRI-onderzoeken
 • Nucleaire diergeneeskunde
linkedin

Margo Saenen

Praktijkcoördinator

Margo Saenen is werkzaam bij Dierenkliniek Orion sinds september 2001. Door haar jaren ervaring is ze gegroeid tot een bekwame dierenartsassistente. Ze doet voornamelijk telefonie en onthaal. Ze is ook verantwoordelijk over alle administratieve zaken o.a. personeelsbeleid, organisatie en planning. In haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig met haar gezin.

 
Carolien De Ceuster

Carolien De Ceuster

Dierenartsassistente

Carolien behaalde haar diploma als dierenartsassistente in 2012. Hiervoor studeerde ze drie jaar aan de toenmalige KHK te Geel. Na haar stage binnen dierenkliniek Orion, startte ze als vaste werkkracht binnen het team. Na de verschillende facetten binnen de praktijk te hebben doorlopen, richt ze zich op het reilen en zeilen binnen het operatiekwartier. Als domeinverantwoordelijke chirurgie staat ze in voor het vlotte verloop van de operaties, beheren van de materialen en maken van bestellingen.

Naast haar werk als assistente, vult ze haar dagen met volleybal, voetbal en het plezieren van haar trouwe huisdieren: Romney, Mit en Lou.

Evelien Goyvaerts

Evelien Goyvaerts

Hoofddierenartsassistente

Evelien Goyvaerts is in 2015 afgestudeerd als dierenartsassistente aan de Thomas More hogeschool in Geel. Direct na het afstuderen is zij beginnen werken bij Dierenkliniek Orion.

Binnen Dierenkliniek Orion is zij domeinverantwoordelijke voor de hospitalisatie.
Zij zorgt ervoor dat al de gehospitaliseerde dieren de juiste zorgen krijgen en dat hun verblijf zo aangenaam mogelijk is.

In 2020 is Evelien gestart met een Nurse certificate in Emergency and critical care bij Improve International.

Daarnaast is ze bestuurslid van BaDiZo, de beroepsvereniging voor dierenartsassistentes binnen België.

 

 
Hannah Hollan

Hannah Hollants

Dierenartsassistente

Dierenartsassistente Hannah Hollants heeft in haar laatste bachelor jaar stage gelopen bij dierenkliniek Orion omdat de tweede- en derdelijns diergeneeskunde haar het meest interesseerde. Nadat haar stage was afgerond, kreeg ze het nieuws dat ze hier vast mocht komen werken.

Sindsdien zet ze zich binnen Orion hoofdzakelijk in voor het assisteren bij de consultaties. Bijkomend assisteert zij de chirurg mee tijdens operaties waarbij ze de anesthesie van de patiënten in operatie opvolgt.

 

Karen Brion

Dierenartsassistente

Karen studeerde in 2012 af aan de KHK te Geel (nu Thomas More). Na een rondreis door Australië is ze beginnen werken op haar stageplaats in combinatie met een tweedelijnspraktijk. Ze heeft hier 8 jaar praktijkervaring opgedaan en is sinds november 2021 deel van ons team. Karen zal allround meewerken binnen Orion.

Thuis houdt ze zich graag bezig met haar gezin en haar hond en kat, Rocco en Leon.

 

Kathy Van Houtven

Medische secretaresse

Kathy behaalde in 2018 haar diploma verpleegkundige. Sinds maart 2022 maakt Kathy deel uit van ons team en kan je haar terugvinden aan het onthaal. In haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met haar gezin en haar huisdieren. Maar ook achter haar naaimachine en op de fiets kan ze zich regelmatig uitleven. 

 
 

Maaike Muyldermans

Dierenartsassistente

Al van kinds af aan was Maaike gepassioneerd door dieren. In 2016 is ze afgestudeerd aan de hogeschool Odisee, met als afstudeerrichting Agro- en Biotechnologie Dierenzorg.
Ook heeft ze vaak vrijwilligerswerk gedaan in een dierenasiel en ezelopvang waar ze vaak dierenartsen moest assisteren.
Hierdoor is de passie alleen maar groter geworden en is ze beginnen werken als dierenartsassistente direct na haar afstuderen.
In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen met haar honden Baloe, Dina, Falco en Balou. 

 

 
 

Silke Haesen

Dierenartsassistente

Al sinds jonge leeftijd nam Silke de verzorging van haar huisdieren op zich. Daardoor werd het al snel duidelijk dat haar hart bij de dieren lag. Na een middelbare opleiding dierenzorgtechnieken, heeft ze in 2013 haar diploma dierenartsassistente behaald aan Thomas More in Geel. De eerste 9 jaar na haar afstuderen, heeft ze ervaring opgedaan in een eerstelijnspraktijk. Sinds januari 2023 maakt Silke deel uit van ons team en wil ze nieuwe ervaringen opdoen. In haar vrije tijd speelt ze graag voetbal en tennis en wil ze het liefst tijd spenderen met haar vrienden en haar kat Aslan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheeva Staetenburg

Medische secretaresse

 
 
 

Siel van Rompaey

Dierzorgkundige

Siel is enkele jaren geleden bij Orion terecht gekomen door een stage die zij heeft doorlopen tijdens haar middelbare opleiding.

Sinds 2021 is zij deel van ons team en staat zij in voor het uitlaten van de dieren en voor de nodige TLC met onze gehospitaliseerde patiënten.
Zij is ook mede verantwoordelijk voor de algemene hygiëne en zorgt ervoor dat al ons materiaal continu ter beschikking is.

In haar vrije tijd houdt ze zich het liefst bezig met haar katten, Blue en Lotje en met de verzorging van enkele zorgpaarden.

 

Kimy Hulsmans

Dierzorgkundige

Kimy is in 2010 afgestudeerd als dierverzorgster aan de Hasp-O Stadsrand te Sint-Truiden. Na het afstuderen heeft ze 12 jaar in de Zoo van Antwerpen gewerkt, waar ze in contact is gekomen met verschillende diersoorten zoals nijlpaarden, antilopen, tapirs, primaten, vogels, enzovoort. Op termijn wou ze graag dichter bij huis werken en zo kwam Orion op haar pad. In haar vrije tijd geniet ze van uitstapjes met haar gezin en familie en leeft ze zich uit in de MMA sport. 
 
 
 
 

Davina van Bijlen

Dierzorgkundige

In 2018 startte Davina als polyvalente medewerker in een dierenasiel. Hier was ze verantwoordelijk voor de basisverzorging van de dieren en het assisteren van de dierenartsen, waardoor ze veel ervaring en kennis heeft opgedaan. Daarnaast heeft ze nog als vrijwilliger op verschillende plaatsen in de dierenzorgsector gewerkt. Zo is ze in 2023 bij Dierenkliniek Orion terecht gekomen, waar ze haar vaardigheden wil aanscherpen en zichzelf verder wenst te verdiepen in de dierenzorg. In haar vrije tijd spendeert ze graag tijd met haar twee katten Chanel en Moschino en zijn haar hobby's wandelen, schilderen, lezen, tuinieren en yoga. 
 
 
 
 
 
© Copyright Orion - disclaimer - Privacy beleid - Webdesign by Artissoft