Dierenartsen
Chirurgie

Chirurgie

Orion 2de en 3de -lijns dierenkliniek voor gespecialiseerde zorg

Binnen Dierenkliniek Orion bieden we zowel neurologische, orthopedische als weke delen interne geneeskunde aan.

Neurochirurgie bestaat voornamelijk uit discus hernia operaties. Naast de courante hernia operaties hebben we ook de meer uitdagende chirurgieën zoals voor atlanto-axiale instabiliteit, Wobbler syndroom en lumbosacrale stenose (cauda equina syndroom). Deze aandoeningen vereisen een totaal andere aanpak waarbij naast het verwijderen van de druk op het zenuwstelsel ook de instabiele zone gestabiliseerd dient te worden.

Ook hersenchirurgie bij honden en katten wordt meer en meer toegepast. Voorbeelden zijn het chirurgisch verwijderen van meningioma's bij katten, plaatsen van een shunt bij honden met hydrocephalus, .....

Orthopedische interne geneeskunde  bestaan uit osteosynthese, artroscopie, correctieve osteotomieën (TTA, TPLO, DPO/TPO, PAUL) en extracapsulaire technieken. Ook arthrodesen worden routinematig uitgevoerd.

Weke delen interne geneeskunde zijn zeer uitgebreid. Dit gaat van thoraxchirurgie (long , hart (persisterende ductus arteriosus, pericardectomie),…) naar abdominale interne geneeskunde en de algemene weke delenchirurgie (huidtumoren, mastectomie,…).

Binnen de weke delen interne geneeskunde bieden we ook endoscopische ingrepen aan zoals laparoscopische sterilisatie en gastropexie, rhinoscopie, bronchoscopie , cystoscopie, gastroscopie,…

Hieronder vind je wat Dierenkliniek Orion aan interne geneeskunde kan aanbieden:

 ORTHOPEDISCHE interne geneeskunde

 • Osteosynthese

 • Extracapsulaire stabilisatie (kruisband)

 • Artroscopie

 • Correctieve osteotomie (TPLO, TTA, DPO/TPO(bekkenkanteling))

 • Artrodese

NEUROCHIRURGIE

 • Decompressie (hernia)

 • Stabilisatie (Wobbler, Atlanto-axiale instabiliteit, LSS)

 • Hersenchirurgie

 • Bioptname

WEKE DELEN INTERNE GENEESKUNDE

 • Algemene interne geneeskunde

 • Bovenste luchtweg interne geneeskunde (Bos, Larynx lateralisatie,...)

 • Abdominale interne geneeskunde

 • Thoraxchirurgie ( Pericardectomie, longlobresectie, persisterende ductus arteriosus,...)

 • Endocriene interne geneeskunde (bijnier, schildklier,...)

 • Endoscopische interne geneeskunde (laparoscopie, thoracoscopie, rhinoscopie, bronchoscopie, gastroscopie, cystoscopie...)