Eigenaars huisdieren
Medische beeldvorming

Medische beeldvorming

scan

Met behulp van medische beeldvorming kunnen we specifieke structuren van het lichaam gedetailleerd in beeld brengen.
Er bestaan verschillende technieken die elk voor- en nadelen bezitten met betrekking tot het onderzochte orgaansysteem, de duur van het onderzoek, de kostprijs, de eventuele bijwerkingen en de gevoeligheid van de methode.

Afhankelijk van de klachten van het dier, de vraag van de verwijsarts en in samenspraak met de eigenaar wordt er beslist welke techniek gekozen wordt.

In Dierenkliniek Orion beschikken we over echografie, radiografie, CT en MRI scan.

De resultaten worden, naargelang de gebruikte techniek, de dag zelf of daags nadien meegedeeld aan de eigenaar en de verwijsarts.

Voor verschillende van deze onderzoeken is het nodig het dier lichtjes te verdoven of zelfs onder volledige anesthesie te brengen.
Mede hierdoor, vragen we het dier nuchter te houden de avond voorafgaand aan de dag van het onderzoek.