Eigenaars huisdieren

kat

Hoe gaan we praktisch te werk?

Afspraak maken

Uw dierenarts heeft u doorgestuurd naar Dierenkliniek Orion voor een neurologisch, orthopedisch, internistisch probleem of voor beeldvorming ( CT of MRI scan). Uzelf of uw dierenarts kan telefonisch een afspraak maken. Een vooropgestelde verwijsbrief kan door uw dierenarts naar ons gemaild worden.

Wat mee te brengen

Een verwijsbrief en eventuele resultaten van onderzoeken die reeds werden uitgevoerd bij uw eigen dierenarts tenzij deze reeds naar ons gemaild zijn.

Voorbereidingen

Uw dier wordt best nuchter gehouden vanaf de avond voor de consultatie. Dit wil zeggen dat alle voeding wordt weggenomen vanaf 19u ‘s avonds. Drinken mag tot 23u gegeven worden.

Consultatie

De dierenarts zal eerst een gesprek met u voeren omtrent de problemen van uw hond of kat. Belangrijke vragen die gesteld zullen worden zijn: hoelang is het probleem al bezig, hoe evolueert het probleem, zijn er al onderzoeken uitgevoerd door de eigen dierenarts, zijn er al behandelingen ingesteld en wat was het resultaat van deze behandelingen, … De meeste van deze vragen kunnen al beantwoord zijn door uw eigen dierenarts via de verwijsbrief.

Vervolgens zal de dierenarts uw hond of kat uitvoerig lichamelijk onderzoeken.

Hierna volgt een uitvoerige bespreking en zal er in samenspraak met u een diagnostisch plan opgesteld worden. Indien nodig zullen er bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden (bloedname, radiografie, CT-scan, MRI-scan,…) om tot een diagnose te komen.

Aanvullende onderzoeken

Meestal kunnen aanvullende onderzoeken (bloedafname, medische beeldvorming) de dag zelf uitgevoerd worden. De duur van de onderzoeken kan variëren van 30 min tot 3 uur. U kan tijdens deze periode wachten in de wachtzaal of het dier kan achtergelaten worden in de kliniek en later die dag terug opgehaald worden. In onze wachtruimte kan u genieten van een kop koffie en gebruikmaken van gratis wifi. De resultaten van de onderzoeken worden de dag zelf of daags nadien meegedeeld aan de eigenaar en de verwijsarts.

Behandeling

De verschillende behandelingsopties worden indien mogelijk de dag zelf of nadat alle resultaten gekend zijn, met u besproken. Ook de verwijsdierenarts wordt op de hoogte gebracht. Voor de initiële opvolging van de behandeling, adviseren we vaak een controlebezoek bij ons. In een latere fase kan meestal uw eigen dierenarts de verdere opvolging uitvoeren.

Operatie

Orthopedische patiënten worden ’s morgens om 8.30 u. bij ons in de kliniek verwacht. Gedurende  de voormiddag wordt de chirurgie uitgevoerd. In de loop van de namiddag worden zij verder opgevolgd en wordt de nodige pijn medicatie toegediend. ’s Morgens bij opname wordt een afhaaluur met u besproken (meestal tussen 17-18 uur). Tijdens het ophalen van uw huisdier krijgt u een grondige uitleg over de nazorg. U krijgt hiervan ook een brochure mee.

Neurologische patiënten (bv verlamde dieren) worden na het neurologisch onderzoek en de beeldvorming reeds opgenomen in onze kliniek. Nadat de operatie uitgevoerd is, verblijven deze patiënten standaard drie dagen in onze hospitalisatie. Deze periode is nodig voor een goede opvolging van de postoperatieve pijn, de blaascontrole en de neurologische evaluatie. Tijdens het ophalen van uw huisdier krijgt u een grondige uitleg over de nazorg. U krijgt hiervan ook een brochure mee.

Internistische patiënten worden soms na het onderzoek voor een operatieve ingreep gehospitaliseerd. Dit hangt van de hoogdringendheid af (bv maagtorsie). Routine ingrepen kunnen gepland worden, deze patiënten kunnen dezelfde dag naar huis. Bij meer gecompliceerde ingrepen moeten ze soms een paar dagen in onze kliniek verblijven. Dit wordt op voorhand met u besproken. In samenspraak met uw dierenarts kan de verdere nazorg bij hem/haar gebeuren.

Communicatie met uw dierenarts

De verwijsarts wordt de dag van de consultatie of daags nadien via mail op de hoogte gebracht van de resultaten van uw bezoek aan Dierenkliniek Orion. Bij hospitalisatie patiënten wordt uw dierenarts op regelmatige basis gebrieft.  Indien er nog bijkomende vragen zijn, kan de verwijsarts of uzelf ons steeds telefonisch of via mail contacteren.

Financieel

In onze dierenkliniek zijn de betaalmogelijkheden cash, Bancontact of Visa. We verwachten dat het volledige bedrag betaald wordt bij het afhalen van uw huisdier. Bij hospitalisatie patiënten wordt er een voorschot aangerekend.